SEEDS fick ett lån på 250.000 kronor från JAK med tanken att det skulle återbetalas med ekoturistresor för svenska resenärer. Pengarna hamnade delvis utanför Pakkam, men reparationer av ett förfallet vattenverk har gjort att många av Pakkams bönder får två risskördar per år och åtminstone en hel familj har räddats från självmord. 

SEEDS blev en samordnande organisation för 38 olika projekt med  PT John som drivande kraft. Snart uppstod behovet av en organisation för enbart Pakkam med en egen ekonomi. Den organisation som vi nu samarbetar med, SPACE – Society for Pakkam Agriculture Community Enterprise – har sitt säte i Pakkam, med Shaji KJ som samordnare. Den har egentligen funnits med från början, men registrerades först i oktober 2005. 

Pakkam

Pakkam är en by i den indiska delstaten Kerala. I en dalgång i Nilgiribergen, omgiven av tropisk regnskog, bor ungefär 600 familjer. De flesta tillhör ursprungsbefolkningar adivasi. De bor i lerhus och de som äger jord försörjer sig på småskaligt jord­bruk, främst odling av ris och ibland grönsaker. 

De använder fortfarande många traditionella risvarianter. Så har människor gjort i tusentals år, i samklang med naturen, men på senare år har de, liksom andra bönder, blivit lurade att köpa högavkastande utsäde från storföretagen. 

Många stammar äger ingen jord. De kunde inte tänka sig att man kunde äga jord, luft, vatten, när de efter andra världs­kriget erbjöds land av staten. Kvinnorna arbetar med skörden hos de jordägande bönderna och får lön i natura. Männen arbetar i skogen när skogsbolagen behöver arbetskraft. Arbetslösheten är mycket hög. 

Men alla odlar peppar – världens bästa peppar! 

Hot mot miljön

Genmanipulerat utsäde och kemikaliejordbruk med mono­kulturer utrotar både gamla kulturväxter och vilda arter. Jorden utarmas, skadedjur blir resistenta och många människor blir sjuka av de starka bekämpningsmedlen. 

Hot mot den lokala ekonomin

För att få tillgång till högavkastande genmanipulerat utsäde måste bönder ta lån. 20% av lånet lämnas ut i form av kem­i­kalier och räntan är c:a 25%. Dessa fröer är sterila och bönderna är tvungna att låna på nytt varje år. De blir beroende av bankerna, som har avtal med transnationella storbolag och hamnar i en skuldfälla. Om nya självmord i distriktet Wyanad kan man läsa varje vecka. Psykologiska skäl, anser staten, som vägrar se storbolagens destruktiva metoder som orsak. Just Pakkam har varit  förskonat  från självmord av ekonomiska orsaker. 

Samarbete kan bryta det skadliga och orättvisa mönstret!

Bönder i Pakkam har bildat organisationen Society for Pakkam Agriculture Community Enterprise, SPACE.

Vad gör Pakkam Group Sweden?

    Organiserar rättviseresor till Kerala.

    Berättar om Pakkam, SPACE och sambandet med den  globala ekonomiska och ekologiska krisen. 

    Arbetar med Sida-bidrag.

    Samordnar låneinsatser.

    Förmedlar möjligheter till export av peppar och ingefära till rättvisa priser med Sackeus som samarbetspartner.

Lokala uppköpare har genom skrupelfria karteller, som lagt under sig hela marknaden, pressat priserna till ett minimum. I Pakkam odlas världens bästa peppar, Malabar peppar. Det är en fråga om överlevnad att få sälja denna peppar till rimliga priser.

Vad kan du göra ?

    Bli medlem i Pakkam Group Sweden

    Styra över ditt JAK-sparande till ett stödsparkonto för Pakkam

    Bli borgensman

    Resa till Pakkam

    Köpa peppar från Pakkam

 

    Något nytt – nästan varje grupp som reser gör det...