Ayurveda Resor

Projekt Ledare

PAKKAMGRUPPEN

PAKKAM GROUP SWEDEN  

Detta har Pakkam Group Sweden ideell förening (PGS) lyckats åstadkomma genom medlemmarnas starka stöd:

Ett JAK inspirerat sparochlånesystem där kvinnorna i projektet fick möjlighet att spara och låna räntefritt. Fattiga kvinnor generellt i utvecklingsländer har inga egna pengar. Ett eget sparande gör stor nytta eftersom det ökar deras självförtroende och skapar en ekonomisk tillgång dessutom befrias de från att vara i beroendeställning till andra. Många småbönder i Pakkam ställde om sina odlingar med GMO till ekologisk odling med hjälp av räntefria lån. Fairtrade gav kvinnorna extrainkomst när de sålde sina ekologiska jordbruksprodukter till ELEMENTS, fairtrade livsmedelsbutik i Calicut, som gav 50 % mer och SACKEUS i Sverige som gav 100 % mer än marknadspriset. Detta har lett till att många små bönder har blivit skuldfria.

Många kvinnor köpte kor, getter och hönor, några renoverade huset eller byggde ett hus och en del startade små verksamheter som caféer, kiosker och livsmedelsaffärer genom räntefrialån och extrapengar genom fairtrade. 

PGS har fått sin finansering genom solidariskaresor till Pakkam och Kerala. Den största nyttan fick vi genom kulturellt utbyte och erfarenheter vid resor. Ca 129 personer har varit med och bidragit genom överskott från resorna som var ca 40 -50 % vid varje resa.

Det var ett bra projekt för de 300 kvinnor som var med i projektet. Det projektet är avvecklat och vi tar lärdom av dessa erfarenheter till ett större projekt med 3000 kvinnor med en starkare samarbetsorganisation som har 200 000 medlemmar.

 Därför behöver vi ert stöd igen genom medlemsstöd, resor till Kerala och gåvor. Vi ber om er hjälp med att sprida informationen om PGS och det kommande projektet till vänner och bekanta. 

Almuth Holmquist


Ordf. Pakkamgruppen

Tel: 0383-991 18

PGS postgirokonto 25 99 25-6

Verksamhetsråd