Nytt indiskt projekt i Kerala.

PGS planerar att utöka sina insatser i Indien till delstaten Kerala. Shaji Joseph har sedan tidigare 18 års erfarenhet av arbeta med olika utvecklingsprojekt i Indien och Sverige, bland annat för organisationen Shreyas sociala servicecenter i Kerala. I oktober 2013 åkte Shaji till Indien och diskuterade med Shreyas om utvecklingspartnerskapssamarbete med SOFIA. Shreays har inlämnat ett projektförslag om avfallshantering och ekologiskt jordbruk. SOFIA har sedan ansökt till Forum Syd om att få göra en förtstudie för ett projekt kallat “Empowerment of women farmers for sustainable agricultural model in Kerala”. Projektet kan ses som ett komplement till SOFIAs pågående projekt i Tamil Nadu. En preliminär undersökning av genomförbarheten av projektet kommer att ske under november 2014. Shaji Joseph och förmodligen två andra från projektgruppen i SOFIA kommer att besöka Shreyas i Wayanad-distriktet i Kerala. En Participatory Rural Appraisal (PRA) kommer också att genomföras tillsammans med målgruppen, vilket beräknas ske mellan december 2014 och januari 2015. Projektplanering och ansökan förväntas vara klar i februari 2015.

I det planerade projektet ingår långsiktiga åtgärder för bland annat biodynamisk och ekologisk odling, rättvis handel av ekologiska och biodynamiska produkter, förvaltning och hantering av mark och vattentäkt, insamling och skyddande av traditionella utsäden mot konkurrens från GMO, trädplantering, osv. Projektet förväntas stärka kvinnliga jordbrukare att möta existerande utmaningar i sina samhällen, genom att introducera miljövänliga, biodynamiska och ekologiska jordbruksmetoder och försäljning av produkter genom rättvisemarknad. Detta förväntas öka möjligheten för enskilda kvinnliga jordbrukare att möta den hårda verkligheten och skapa en alternativ hållbar modell som ger hälsosam mat, frisk jord och miljö och en vinnande situation för alla intressenter i projektet. Det projekt som planeras inkluderar 3-4 byar i norra Kerala i södra Indien.