Pakkam Group Sweden (PGS) bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder genom kvinnoprojekt i deras strävan att bli skuldfria och att övergå till ett hållbart jordbruk och avfallshantering. PGS driver hållbarhetsprojekt i Kerala tillsammans med den lokala samarbetsorganisationen Shreyas med Sida-medel.

PGS och våra samarbetspartner arbetar med rättighetsbaserat utvecklingsmetoder genom att främja hållbar förändring i utvecklingsländer. Kerala Social Service Forum är en paraplyorganisation och deras 32 partners i organisationen vill arbeta i ett nätverkskapande och påverkande arbete i Kerala, Indien.

Rättighetsbaserat arbete innebär att: ”rättighetsperspektivet är att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärare) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter (ansvarstagare)”.

Projektets syfte är att stärka civilsamhällets förmåga att kräva demokratiska rättigheter som mänskliga rättigheter, jämställdhet och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Projektet utbildar civilsamhället med folkbildningsmetoder som ger kvinnor kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbarodling och avfallshantering.

Informationsarbete

Besök i grundskolor och gymnasieskolor

 

PGS besöker skolor och berättar om svensk biståndspolitik och föreningens projektarbete. Vi visar bilder, håller i ett lektionstillfälle och delar ut material för fortsatt diskussion i klassrummet. Under 2020-2021 har föreningens informationsarbete legat nere på grund av Covid -19 pandemin.

 

 

Vanligtvis reser vi också runt och informerar om Pakkam Group Sweden utvecklingsprojekt för intresserade och om våra medlemsresor till Kerala i Indien. Vi säljer även eko/fairtrade kryddor som producerats av fattiga kvinnor från tidigare projekt i Kerala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Vi arrangerar sedan 2001 resor till Kerala och 155 personer har genom åren rest med oss. När någon blir intresserad av att följa med på en resa vill vi att man betalar in 10 000 kr på PGS plusgirokonto 25 99 25-6. På så sätt vet vi att det finns resenärer som är intresserade av att för på nästkommande resa och kontaktar dem för att ta reda på när de bäst skulle ha möjlighet. Detta gör vi minst en gång om året, oftast under våren. Därefter bjuds resenärerna in till ett informations- och planeringsmöte.

Under två veckor upplever medlemmarna Kerala tillsammans och gör dessutom en viktig insats för kvinnorna där. Vi bor under enkla förhållanden och för 10 000 kr ingår kost, logi och guidad rundresa. Vi besöker också Shreyas olika projekt och verksamheter. Resan mellan Sverige och Indien tillkommer.

Överskottet från resor, praktik och gåvor används till insatser i kommande projekt. Varje insamlad krona ger möjlighet att söka 20 gånger så mycket Sida-medel för att bedriva ekologiskt-, ekonomisk- och socialt utvecklingsarbete. 

 

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Subcategories

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.