Pakkam Group Sweden (PGS) bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder genom kvinnoprojekt i deras strävan att bli skuldfria och att övergå till ett hållbart jordbruk och avfallshantering. PGS driver hållbarhetsprojekt i Kerala tillsammans med den lokala samarbetsorganisationen Shreyas med Sida-medel.

PGS och våra samarbetspartner arbetar med rättighetsbaserat utvecklingsmetoder genom att främja hållbar förändring i utvecklingsländer. Kerala Social Service Forum är en paraplyorganisation och deras 32 partners i organisationen vill arbeta i ett nätverkskapande och påverkande arbete i Kerala, Indien.

Rättighetsbaserat arbete innebär att: ”rättighetsperspektivet är att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärare) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter (ansvarstagare)”.

Projektets syfte är att stärka civilsamhällets förmåga att kräva demokratiska rättigheter som mänskliga rättigheter, jämställdhet och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Projektet utbildar civilsamhället med folkbildningsmetoder som ger kvinnor kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbarodling och avfallshantering.

PAKKAM GROUP SWEDEN (PGS) NYHETSBREV Nr 1, 2019

INFORMATIONSARBETE

Under 2018 beviljades PGS Sida-medel genom Forum Sydmed 270 000 krtill ett utvecklingsprojekt i samarbete med Shreyas Social Service Centre i Kerala och 74 000 kr till ett informationsprojekti Sverige för att sprid kunskap bland allmänheten om utvecklingsarbetet i Kerala. Shaji Joseph och Maria Westerholm har rest runtför att hålla föredrag. De har besökt Världsbutiker, kollektivhus och JAK-lokalavdelningar i Gävle, Örebro, Stockholm och Laholm.  

Målet för utvecklingsprojektet är att stärka det civila samhället och arbeta med rättbaserade frågor i Kerala. Projektet innehåller delmål för att säkerställa ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Sulthan Bathery kommun. Vi har fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män inomalla delar av projektet samt inom Shreyas verksamhet. För att få en ökadmedvetenheten om jämställdhet utbildas både kvinnor och män.

 

UTVECKLINGSARBETET

 

Rättighetsperspektivet handlar om ”att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärare) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter (ansvarstagare)”.

 Projektet har skapat medvetenhet inom ekologiskt hållbarhetsarbete. En lokal anpassade lösningar till avfallshantering för att kompostera avfall med enkla och billiga material har utvecklats. I nästa steg ska kunskapen spridas bland alla 3000 hushållen i projektområdet.

Utbildning får små bönder i projektområdet att förstå konsekvenser av ohållbara odlingsmetoder som praktiseras nu för tiden. Flera utbildningstillfällen har genomfört om miljövänliga odlingsmetoder bland målgruppen genom utbildningar ska ta arbetet framåt i att nå miljö hållbarhet i projektområde och sprida information i närområden. 

 

Shreyas och PGS samarbetar med 32 frivilliga föreningar i Kerala för att driva ett påverkande arbete på regions nivå. Lokalt samt regionalt nätverk har skapats i 43 olika organisationer. Vi vill samarbeta kring ett rättighetsbaserat utvecklingssamarbete för att nå hållbarhetsmålen i lokala och regionala sammanhang.

 

SÅ HÄR KAN EN RESA SE UT

PGS planerar för nästa resa nov - dec 2020.

Ett unikt tillfälle att besöka en adivasi-by 

och att träffa småbönder vars miljö- och

överlevnads­möjligheter allt det här egentligen gäller

Intressanta alternativa verksamheter – organiska

odlingar, ekologiska kläder, hur utrotningshotade växter räddas … 

Besök i nationalpark  

Besök i tempel  

Båttur på Backwaters  

Katahkali, traditionell teaterform eller

andra fascinerande upplevelser av indisk kultur 

Besök på teplantage 

Besök på Ayurvedaklinik 

 

Någon dags vila och bad kan man kanske också hinna med  

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Subcategories

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.