Hållbarhetsprojektet har skapat medvetenhet bland 3000 hushåll i tre mikrodalgångar i Poolavayal dalgång i Sulthan Bathery. Ekologiskt hållbarhetsarbete nås genom avfallshantering och hållbarodling i närområdet. 80 % av avfallet i projektområdet är komposterbart därför började vi med det enklaste att ta hand om köksavfallet med hjälp av 12 olika kompostmodeller som är lokalt anpassade med enkelt och billigt material. De kan själva välja den kompostmodell som passar dem bäst utifrån vilken köksavfallnivå som produceras i familjen.

Shreyas har anlagt en köksträdgård för att visa på exempel för andra att det med enkla metoder går att göra något liknande. Genom odling blir matsuveräniteten tillgodosedd eftersom folk själva kan bestämma över vad som ska produceras och vad de vill äta. De kan också välja bort att odla mat som är direkt olämpligt till exempel överskottvaror som dumpas på den lokala marknaden och ödelägger möjligheten att försörja sig.

Shreyas behöver bli bättre på att driva jämställdhetsfrågor. Även fast Shreyas har 80 % av 196,000 medlemmar är kvinnor, har deras styrelse bara haft 1/7 styrelseledamöter som varit kvinna. Shreyas har under projektets gång ökat antal kvinnliga styrelseledamöter till 3/7 för tillfället. De har ändrat i stadgarna för att ge kvinnor mer inflytande och nu kan 4/7 vara kvinnliga ledamöter i dess styrelse. Utbildning har ökat medvetenhet bland målgruppen och vi behöver arbeta vidare med både kvinnor och män för att skapa ett mer jämställt samhälle. Det finns även en samverkan med Sulthan Bathery kommun som skrivit under en överenskommelse om att samarbeta inom hållbarhetsprojekt angående avfallshantering och jämställdhet.

Shreyas driver många olika projekt för fattiga människor bland annat med stamfolk, kvinnor och änkor. Det mest intressanta projekten för JAK-medlemmar är mikrofinansprojekten. Fattiga människor organiserar sig i självhjälpsgrupper (SHG) där medlemmarna samlar pengar i mikrosparande som gör det möjligt att ta mikrolån i ett mikrofinansprojekt som skapar inkomst. Flera SHG ingår i en lokalavdelning som använder gruppens sparade pengar för att ta större lån. Flera lokalavdelningar skapar en region som tar ännu större lån. Shreyas har 9 regioner, 82 lokalavdelningar och 2462 SHG som ger mikrolån till 196,000 medlemmar.

Det finns möjlighet för JAK-medlemmar som är intresserade av mikrofinanssystemet att praktisera på Shreyas i Sulthan Bathery. För att få mer kunskap om mikrofinanser i självhjälpsgrupper på lokal- och regional nivå. Praktikanten får här en gedigen erfarenhet och kunskap för att göra något liknande och starta ett eget projekt. Det finns även andra social serviceprojekt som praktikanter kan delta i. Praktiken varar under minst fem veckor eller längre och kostar 250 kr per dag till kost, logi och handledning. Resan mellan Sverige och Indien tillkommer.

PGS fortsätter med solidaritetsresor till Kerala. Under två veckor kan du uppleva Kerala och samtidigt göra en viktig insats för kvinnorna. För 8000 kr ingår mat, uppehälle och guidad rundresa. Vi bor under enkla förhållanden. Vi besöker även samarbetsorganisationen Shreyas olika projekt och verksamheter. Resan mellan Sverige och Indien tillkommer. Överskottet från resor, praktik och gåvor ska användas till egen insats i projekt med Sida-medel. Varje bidragskrona hjälper oss att få 20 gånger så mycket Sida-medel för att driva hållbarhetsarbete i fattiga länder.