STÖD SAMTIDIGT ETT SPÄNNANDE PROJEKT

Nästa PGS resa med 14 dagar i Kerala kommer att bli i 27/11 - 11/12 2017. Omgivet av regnskog ligger Pakkam högt upp i Wyanad Hills i Kerala i sydvästra Indien.  Under två veckor kommer vi att dels få resa runt i Kerala och besöka ekologiska verksamheter och annat intressant som man vill visa oss och dels besöka Pakkam och lära känna människor där. Flygresan organiseras gemensamt och betalas av var och en. För uppehället betalar man 8.000 kronor ett år i förväg – varav en del tillfaller projektet.  Möte med resenärerna och inköp av biljetter brukar ske våren innan.

Eftersom resenärernas pengar kan användas i byn under året om konkreta projekt presenteras betalas de inte tillbaka. Men resan kan överlåtas till annan resenär. Efter fem år tillfaller outnyttjad reseinsats vår samarbetsorganisation i Pakkam. Man måste vara medlem i PGS (årsavgift 200: -) 


Information om resor:

Maria Westerholm, 073-348 05 89,

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PAKKAM GROUP SWEDEN

Plusgiro   25 99 25 – 6