PRAKTIKANTPROGRAM

Under 2018 började PGS med praktikantprogram. Under minst 5 veckor erbjuder vi praktiki Shreyas verksamheter i Sulthan Bathery. Kostnaden för att delta är 250 kr per dag för kost, logi och handledning. Flygresan mellan Sverige och Indien tillkommer. 

 

RESOR TILL KERALA

Vi fortsätter att göra medlemsresor till Kerala.Under två veckor upplever vi Kerala tillsammans och gör en viktig insats för kvinnorna där. Eftersom överskottet från resor, praktik och gåvor används till egen insats i projekt där. Varje krona hjälper oss att få 20 gånger så mycket Sida-medel för att driva hållbarhetsarbete i fattiga länder. Vi bor under enkla förhållanden, för 8000 kr ingår kost, logi och guidad rundresa. Vi besöker också Shreyas olika projekt och verksamheter. Resan mellan Sverige och Indien tillkommer.

 

INSAMLING

PGS gör en insamling till egna medel inför nästa utvecklingsprojekt under 2019

 

eftersom Forum Syd kräver att föreningen ska bidra med 5% av egna medel när det gäller utvecklingsprojekt.

 

 

Vänliga hälsningar

Almuth Holmqvist, PGS ordförande                

Tel: 0383–99118, 072-308 91 18

E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                   

PGS plusgirokonto: 25 99 25-6

www.pakkam.se