GE STÖD TILL SMÅBÖNDER

Småbönder som odlar ekologiskt och kämpar för att skapa en hållbarhet!

PGS planerar för en resa 27 nov - 11 dec 2017.

Sedan urminnes tider har småbönder i västra Ghatsbergen odlat det ris och kryddor som utvecklats i området. På senare tid har de lockats att använda handelsgödsel och odlingsgifter för en bättre avkastning.

Vilket har försämrat odlingsmarkens kvalité, förgiftat vattenkällor som gett en kedjereaktion på människor djur och växter som har blivit sjuka. 4000 växter och 40 djurarter har försvunnit i regionen för alltid. 

Temperaturen har höjts till det dubbla och nederbörden har minskat med en tredje del de senaste 40 åren. Det har gett vattenbrist och solsting på människor och djur. Samtidigt har skörden minskat vilket lett till sämre inkomster.

Den nyliberala ekonomiska policyn har påverkat den traditionella odlingen och bönderna har förlorat många av sina gamla fröer som de använde förut.

Marknadsekonomin gör att priset på jordbruks produkter är varierande och följden blir att bönderna förlorar inkomst och hamnar i en skuldfälla.

 

Bönder som lånar pengar till högre ränta kan inte betala tillbaka eftersom de får mindre skörd pga. högre odlingskostnader för handelsgödsel och odlingsgifter, ökade sjukdomar, mindre skörd och sjunkande priset på jordbruksprodukter.


Vad är och gör Shreyas?

- Bevara regnskogsmiljön längs Malabarkusten i Kerala

- Främjar ekologisk odling, kompost, solenergi och biogas

- Organiserar försäljningsställen för ekologiska jordbruksprodukter

- Hitta en rättvisemarknad och ett bättre pris på ekologiska jordbruksprodukter

- Främjar jämställdhet 

- Anordnar solidariska resor för Pakkam gruppens medlemmar


Vad kan man göra?

Man kan bli medlem i Pakkamgruppen

Bli medlem genom att sätta in 200 kr på postgiro 25 99 25-6
Glöm inte att ange namn, adress och e-post även vid betalning på internet. 


Ge en gåva
 genom insättning som ovan. “Skriv gåva” i meddelande fältet. 

Vill du följa med på en solidariskresa till Kerala i Indien sätt in 8000 kr på postgiro 25 99 25-6 

Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer samt märk meddelandefältet med “resa”.


Vad gör Pakkam Group Sweden (PGS)?

Vi organiserar solidariska resor till Kerala.

Vi berättar om småböndernas situation i

Ghatsbergen, Shreyas och sambandet med

den globala ekonomiska och ekologiska krisen. 

Vi förmedlar möjligheter till export av peppar

och vanilj till rättvisa priser med Sackeus AB.


PGS bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder i Indien att bli skuldfria och att över gå till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Genom ett ekonomiskt bidrag ger Du föreningen möjlighet att fortsätta stödja bönder i västra Ghatsbergen. 

Res till Kerala!

För 8.000 Skr får Du en guidad två veckors rundresa i Kerala, mat och uppehälle ingår. Överskottet från resan används till kvinnors egenmakt och miljövänlig projekt i västra Ghatsbergen. Resan mellan Sverige och Indien ingår inte.


Du kan också kontakta någon av oss: 

Maria Westerholm
073-348 05 89, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shaji Joseph
072-002 11 80, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.