_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Ekologiskt jordbruk i Indien 16 /3 2016

Pakkam Group Sweden  (PGS) bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder i Indien att bli skuldfria och att övergå till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. www.pakkam.se

Shaji Joseph Kizhakethil är född i byn Pakkam i provinsen Kerala i Indien. Sjhai är föreningens kontaktperson i Indien men bor i Sverige och talar svenska. Han kommer till Gävle den 19 mars 2016 för att berätta om kvinnornas och böndernas situation i Indien. Shjai berättar åven om PGS engagemang och verksamhet i Indien.

PGS samarbetar med en indisk organisation för att hjälpa till med en samhällsförändring mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Han berättar även varför det är viktigt att fokusera på kvinnorna i utvecklingsstrategin.

Alternativoden Lyktan i Gävle har bidragit till PGS verksamhet genom att överföra en del av sitt överskott till PGS. Lyktans medlemmar har även genom sina resor till Pakkam också stöttat kvinno-och bondeprojekt. Shaji berättar om dessa resor och hur Lyktans ekonomiska bidrag har använts i Indien.

Shaji har lovat att ställa upp för massmedia för en eventuell längre intevju. Kontakta i så fall undertecknad.

 

Ekologiskt jordbruk i Indien 

Lördagen den 19 mars  2016 Kl 16 

Kulturhuset, Hamiltongatan 1, Gävle 

Kontaktperson: Per-Olof Erickson 073 035 85 42

Styrelseledamot i PGS och medlem i Alterantivbopden Lyktan