Motionen gäller samarbete mellan Alternativboden Lyktan och den idéella förenigen Pakkam Group Sweden (PGS) genom satsning på hållbar utveckling.

PGS bildades i oktober 2001 efter ett JUBEL 2000-möte där PT John, samordnare för Indien Farmers Association, träffade representanter för JAK Medlemsbank. Detta möte gav upphov till ett projektsamarbete som leddes av PGS.

PGSs ändamål är att utan vinstintresse stödja ekologisk odling, jämställdhetsintegrering, fattigdomsbekämpning i provinsen Kerala, Indien och andra delar av världen samt att dit överföra kunskaper och erfarenheter från Sverige. Verksamheten omfattar praktisk och finansiell medverkan i bevarande av biologisk mångfald, kulturell mångfald, räntefri sparlåneverksamhet, rättvis handel, rätvisa resor samt informations- och utbildningsverksamhet.

För närvarande samarbetar PGS med Föreningen Sofia i Järna och Shreyas som är en frivillig organisation med 196 000 medlemmar i Kerala. Tillsammans planerar vi ett utvecklingsprojekt som fokuserar på ekologisk odling, jämställdhetsintegrering och avfallshantering. Projektet sker i samverkan med fattiga kvinnor med ett rättighetsbaserat perspektiv i samklang med civilsamhället, rättighetsinnehavare och ansvarsbärare.

Lyktan har gett stöd till fattiga kvinnor i Kerala, Indien genom försäljning av kryddor från Pakkam, informationsspridning, försäljning av kläder som fattiga indiska kvinnor sytt och bidrag till projektarbete (10 000 kr). PGS är öppen för alla, inklusive juridiska personer, som anser att rättvis ekonomi och rättvis handel har stor betydelse. Dessutom anser PGS att det är viktig att även arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, solidaritet och fattighetsbekämpning.

Under 2016 kommer PGS att arbeta med ett projekt där 48 000 människor får en ekologiskt trygg miljö i Kerala genom ekologisk odling, avfallshantering och påverkandearbete. Sedan planerar PGS att arbeta med informationsarbete i Sverige under 2016. PGS behöver samla in minst 90 000 kr som eget kapital. PGS har redan samlat in en mindre andel. Resten behöver vi samla från Sverige.

Yrkande - att Alternativboden Lyktan från sitt överskott 2015 ger ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kr till PGSs verksamhet.

 

Per-Olof Erickson medlem i Alternativboden Lyktan