Föreningen mottager tacksamt gåvor till Pakkam.

Ge därför gärna en gåva genom insättningpå Postgiro 25 99 25 – 6.

Glöm inte ange namn, adress och e-postadress även vid betalning via Internet.