Arbetsgrupper

Vi som har varit i Pakkam har många idéer om hur arbetet kan utvecklas. Därför kallade föreningen till ett upptaktsmöte i anslutning till årsmötet 2006 i Stockholm. Deltagarna i mötet arbetade i olika arbetsgrupper. De tre arbetsgrupperna var Pengar till Pakkam, Mark­nadsföring och Sam­­arbete med andra organisationer. Därefter har kontaktpersoner för res­pek­tive arbetsgrupp utsetts. Kontaktpersonernas uppgift är att föra arbetet vidare med utgångs­punkt från de förda diskussionerna.