Kerala Social Service Forum (KSSF) bildades år 1981 i ett kombinerat initiativ av stifts direktörer för sociala handlingsprogrammet i Kerala och berörda tjänstemän i utvecklingsstödsorganisationer på nationell nivå som är verksamma i regionen. Det är sedan dess känt som den officiellt statliga nivån inom katolska kyrkan Kerala under KCBC (Kerala katolska biskopens råd) som PR, underlättande och samordningsorgan av alla social- och utvecklings strävanden som äger rum under överinseende av kyrkan. Forumet kommer under operativ jurisdiktion KCBC kommissionen för rättvisa, fred och utveckling med dess ordförande reglerar angelägenheter organisationen och sekreterare utses av KCBC uppträda som verkställande funktionär. Alla de 31 stifts sociala arbetsorganisationer är aktiva medlemmar i KSSF.

 

Forumet och dess icke-statliga organisationer 31 partner är pionjärer inom områdena hållbart jordbruk, miljö, Human resource kapacitetsuppbyggnad, kvinnor egenmakt, Tribal/ Dalit utveckling, Micro- finance Landsbygdens marknadsföring, Katastrof och lättnad interventioner/ledning och småskaligt fiske sektorn. Huvudstrategi för landsbygdens utveckling är genom användning av lokala organisationer (förpliktelser mot) med rätt fundament på gräsrotsnivå. För närvarande finns det över 37 000 gräsrotsnivå kvinnoorganisationerna (förpliktelser mot) med ett medlemskap på över 750 000 personer. Dessutom finns det 4300 Jordbruks Klubbar med cirka 125 000 bönder som aktiva medlemmar.