Shreyas Social Service Society

 


Shreyas är en civil samhällsorganisation i södra Indien som har samband med katolsk kyrka och har öppet medlemskap som är politisk och religiös obunden. Shreyas har sitt huvudkontor i Suthan Bathery i norra Kerala och har funnits där under de senaste 35 åren. De har 23 anställda på huvudkontoret och nästan 300 samhällsarrangörer på gräsrotsnivå. Shreyas verkar i 9-regioner som innehåller 82-förbund-enheter. Den har 2462 kommun baserade institutioner. Shreyas har 200 000 medlemmar från cirka 40 000 familjer. Kerala Social Service Forum är ett nätverk av framstående icke-statliga organisationer i Kerala. KSSF har 33 icke-statliga organisationer till storleken som Shreyas runt om i Kerala. Under KSSF finns det mer än 40 000 självhjälpsgrupper (SHG). En SHG har 10-20 medlemmar av homogen karaktär. Fr. George Vettikkattil är också angelägen om att samarbeta med projekt i organiska och biodynamiska jordbruksinitiativ samt miljöskyddsverksamhet. Förutom dessa KSSF även intresserade av avfallsprojekt samt projekt som rör personer med funktionshinder. De viktigaste samarbetsområden som PGS kan engagera sig i är kvinnors egenmakt, ekologiskt jordbruk och avfallshantering.