Bli medlem

Pakkam Group Sweden är i stort behov av att bli fler.

Förutom att bli medlem kan du stötta oss på fler sätt:

- Skänk en valfri gåva för att stötta vårt arbete i Indien 

- Res med oss till Kerala och besök våra projekt

- Res som volontär och hjälp till på plats

- Skänk en gåva 

 

Insättning på Plusgiro: 25 99 25 -6  

Glöm inte att skriva namn och e-post vid betalningen 

 

 

 

 

 

Democratic Empowerment of Right Holders 2019–2022

I december 2019 beviljades utvecklingsprojektet Democratic Empowerment of Right Holders av Sida genom Forum Syd och pågick 191201–220331 med en budget på 497 000 kr. Till viss del är det en fortsättning av utvecklingsprojektet Civil Society Empowerment Project Kerala. I projektområdet ingår Sulthan Batherys alla 35 kommundelar.

 

Vid projektstarten i december 2019 – januari 2020 var Shaji Joseph på plats för att hjälpa till med att utbilda utbildare inom demokrati och jämställdhet och även med projektutförandet i mars 2020, för att lösa problem med utlandsbetalningar som uppstått. (en ny lag krävde speciella bankkonton för att ta emot medel från utlandet) Avslutningsvis vid uppföljningen i nov – dec 2021, deltog också Shaji. Målet med projektet är att uppmuntra Sulthan Bathery kommuns politiska styrning att skapa sociala trygghetsnät med barnomsorg och lokalt anpassade återvinningstationer för avfallshantering. Utbildning och ett aktivt engagemang ska förbättra medborgarnas inflytande för att uppfylla sina demokratiska rättigheter i kommunen med alla dess 35 kommundelar.

 

I mitten av januari 2020 gick Indiska regeringen ut med de första restriktioner med anledning av Covid-19 pandemin. Efter mars förvärrades situationen i Kerala som på många andra håll i världen, vilket gjorde att Shreyas inte kunde fullfölja projektarbetet enligt projektplanen eftersom det rådde en fullständig nedstängning. Denna situation pågick sedan året ut. Detta medförde att ett intensivt arbete påbörjades för att få till en förlängning av projekttiden (220331).

 

Projektet har nu med råge uppnått projektmålet. Shreyas har utbildat 3812 utbildare som i sin tur vidareutbildat andra kommuninvånare om hållbarhet, demokrati och jämställdhet. Projektets mål var 3740 personer.

 

Sulthan Bathery kommun tilldelades priset för bästa kommun i delstaten Kerala efter projektinsatserna. Den viktigaste förändringen är att kommunpolitiker nu kommer ut till landsbygden för att lyssna på vad medborgarna har att säga och bemöter dess önskan på ett nytt sätt. Kommunen har antagit en policy där en viss procent av dess budget varje år öronmärker medel som ska gå till kvinnor, personer med funktionsvariation, äldre, barn samt hållbar odling, avfallshantering, tryggare vägar och belysning mm. 

 

Shreyas har gjort en vetenskaplig studie för att hitta de bästa lösningar för att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom kommunens verksamhetsplaner. De vill ta upp frågan till regeringsnivå för att försöka påverka en samhällsförändring även i närliggande kommuner.

 

Shreyas har utfört ett betydande och effektivt projektarbete trots pågående Covid-pandemi. Under projektperioden (dec 2019 – mars 2022) arbetades det effektivt i 5–6 månader med utförandet av projektarbetet, vilket vanligtvis skulle behövt 28 månader enligt projektplanen.