Motionen gäller samarbete mellan JAK Medlemsbank och den idéella föreningen Pakkam Group Sweden (PGS) samt satsning på hållbar utveckling.

PGS bildades i oktober 2001 efter ett JUBEL 2000-möte där PT John, samordnare för Indien Farmers Association, träffade representanter för JAK och sedan blev inbjuden till ett sommarseminarium.

PGSs ändamål är att utan vinstintresse stödja ekologisk odling i provinsen  Kerala, Indien samt att dit överföra kunskaper och erfarenheter beträffanden räntefri ekonomi. Verksamheten omfattar praktisk och finansiell medverkan i bevarande av biologisk mångfald, kulturell mångfald, räntefri sparlåneverksamhet, rättvis handel, rättvisa resor samt informations- och utbildningsverksamhet.

För närvarande samarbetar PGS med Föreningen Sofia i Järna och Shreyas som är en frivillig organisation med 196 000 medlemmar i Kerala. Tillsammans planerar vi ett utvecklingsprojekt som fokuserar på ekologisk odling och avfallshantering. Projektet sker i  samverkan med fattiga kvinnor med ett rättighetsbaserat perspektiv i samklang med civilsamhälle, rättighavsinnehavare och ansvarsbärare.

PGS är öppen för alla, inklusive juridiska personer, som anser att räntefri ekonomi har stor betydelse. Dessutom anser PGS att det är viktigt att även arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, solidaritet och fattighetsbekämpning.

PGS menar att arbetet ända från starten har varit betydelsefullt för JAK Medlemsbanks idéer. Vi har under åren varit goda ambassadörer för JAK både i Sverige och i Indien och önskar därför erhålla ett  uttalat  organisatoriskt och ekonomiskt stöd från JAK Medlemsbank.

PGS är medveten om att Ide´- och Medlemsstödet (IMS) ekonomiskt i år går på sparlåga, men menar att Medlemsbanken ändå på andra sätt kan stödja PGS och  lokalavdelningarnas frihet att driva egna projekt på egen hand och med eget ansvar.

Yrkande att JAK Medlemsbank ger ett organisatoriskt och ekonomiskt stöd till PGSs verksamhet, att  JAK Medlemsbank när IMS återupptas förutom räntefri ekonomi breddar sin verksamhet och kraftigt satsar på utvecklingsarbete med fattiga länder mot  uthållig utveckling.

 

 

Per-Olof Erickson medlemsnummer 68 059