PGS planerar för en resa för 14 dagar i november-december 2019

Är du intresserad av att följa med betalar du in 8.000:- på Plusgiro  25 99 25 – 6

Ange reseförskott, tydlig avsändare, adress, tel, och e-postadress

Åtta resenärer kan delta i varje grupp

 

Alla som betalat in sitt reseförskott inför kommande säsong kontaktas i god tid före avresa, och grupperna formas utifrån önskemål.